Ett av syftena med vår förening är att dokumentera våra forskningsresultat. Detta görs genom utställningar och skriften Memmingsforskaren.

Memmingsforskaren utkommer då material föreligger, vilket innebär en oregelbunden utgivning. Förhoppningen är dock ett nummer per år. Alla medlemmar är välkomna att bidra med artiklar.

Då föreningen ska bedriva forskning rörande släkt- och lokalhistora, vilket innebär dokumentation av Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden härstammar från, kan artiklarna innehålla forskning med stor geografisk spridning.

Memmingsforskaren är stencilerad och innehåller cirka 30 sidor och kostar 40 kronor för medlemmar, 60 kronor övriga.

Nu kan du läsa dessa nummer av Memmingsforskaren 1 (2009), 2 (2010), 3 (2011),  4 (2012), 5 (2013),          6 (2014), 7 (2015), 8 (2016), 9-10 (2017), 11-12 (2018), 13-15 (2019), 16 (2020)

Memmingsforskaren 16 (2020)

Förord 4
”Kämpa för rättvisa, frihet och bröd!”. En berättelse om Kooperativa Föreningen Thor i Skärblacka 1905-1930 5
En decemberdag 1905 5
Varför en kooperativ förening just nu? 6
Männen som startade Thor 7
Föreningens första år och det första motståndet 10
De administrativa och ekonomiska förutsättningarna 11
Familjehushållet och varusortimentet 1906 13
Logistik och personal 1906-1927 16
Hur gick affärerna? 18
Frågan om kontanthandel 20
Vinstutvecklingen 1907-1930 21
Revisorernas roll och den ekonomiska förvaltningen 24
Varusortimentet 1916 och krigsårens ekonomi 27
Kvinnornas roll i Thor 31
Expansionen på 1920-talet 32
Den goda delen av 1920-talet 34
Kooperativa Föreningen Thors sista år 36
Slutord 38
Källor 38
Tack 39

Memmingsforskaren nr 15 (2019)

 

Förord
Torghandeln i Skärblacka 5
Vägen till den viktiga skinkan 11
Tidsdokument funna i byrå 12
Märta Måås-Fjetterström, textilkonstnär
bördig från Kimstad 14
Om de kooperativa föreningarna i Glasriket 17
Tyra Johansson – om en kvinna i ett
brukssamhälle för 100 år sedan 18
Den dag jag blev tjuv 20
Min pappa Evert Karlsson 21
Haget, Hagbo, Habisa och ABC-bro 25
Bild från Arkivens dag 31

Memmingsforskaren nr 14 (2019)

Innehåll
Förord
Den rätta vägen till Kräckelbäcken 5
Söderhamns järnväg, Shj, och dess roll i
kustbygdens industrialisering 16
Bilder från verksamheten 33

Memmingsforskaren_13_2019

Innehåll
Förord
Knappar och lump 5
Stämningsmål i Norraladalen 8
Frälsningsarmén, Skärblacka kår 21
Doftminnen 29
Bilder från 10-årsjubileet 3

Memmingsforskaren nr 12 (2018)

Innehåll
Förord
Mina minnen från Smedbruket 1939-1945
Henrik de Try. Bruksägare i Gusum
Glasarbetare kring förra sekelskiftet
Att skiljas 1885
Färjetrafiken på Roxen
Memmingsforskarna tio år 2008-2018
Memmingsforskaren nr 1-11
Bilder ur tio år med Memmingsforskarna

Memmingsforskaren nr 11 (2018)

Innehåll
Förord
Lennart Zielfelt. Släktforskare, märkesman och portalgestalt
Sven Olber Olsson från Gärdserum.
Ett bidrag till knasologin

Memmingsforskaren nr 10 (2017)

Innehåll
Förord
Laxfjärden. Om torrläggning av en sjö
Från Stockholms gränder till Hälsinglands skogar. Omutlokalisering av barn under slutet av 1700-talet.
Stintorna från Hälsingland som blev hattmodister i Mjölby
Hagahallsvägen, Gunillaberg och Karins Manufaktur

Memmingsforskaren nr 9 (2017)

Innehåll
Förord
Apoteket i Skärblacka 50 år vid Centralplan. Hur medicinen har kommit till oss under åren
Eric Gustaf Godenius. Brukspatron på Ribbingsholm
Kanaldrömmar. Göta kanal genom Skärblacka
Gudsfruktan, kungatal och fattigbrickor.
Karlskoga bergslag under 1770-talets nödår
Vad kan man lära av bouppteckningar?
Göstad tegelbruk

Memmingsforskaren nr 8 (2016):

Innehåll
Förord
Byn Varberg i Norrala socken
Linells väg
Norraladalens sjöfallsjord
Okna station
Om namnet Skärblacka
Sjöfallsjorden i Norrala
Joël Blomqvist
Bilder ur verksamheten

Memmingsforskaren nr 7 (2015):

Innehåll
Förord
Berget. Skattnatorpen
Anders Rickard Böe. Ett bohuslänskt öde i Svinesundsbrons skugga
Ytterligare om Vångaborna och tobaksrökning
Filmjölkskaka
Honolululimpan
Min morfar Sköld Oskar Karlsson
Varnad för lösdriveri. Om ett tragiskt kvinnoöde
Ett gravkors på Kullerstad kyrkogård
En gravsten på Kullerstad kyrkogård
Vigda i Kullerstad 1850
Bilder från verksamheten

Memmingsforskaren nr 6 (2014):

Innehåll
Förord
Oskarsrovägen. Ett gatunamn i Skärblacka
Backstugan Hagalund i Jogestorp
Brott och straff i Vånga
Torpare vid Börgöl under 1700-talet
Sovande kyrkobesökare och hundbekymmer
Stöld av twinnor i Borg
Vångas första keramiker?
Krigaren Fritz Magnus Wolffelt
Memmingsforskarna fem år

Memmingsforskaren nr 5 (2013):

Innehåll
Förord
Hemmafru, en roll i en viss tid och i ett visst sammanhang
Wiktoria Nilsson – från Ravensbrück till Skärblacka
Från koncentrationsläger till flyktingläger
Att se livet och låta sig engageras – en intervju med Märta Aronsson
Arkiv: Skärblacka SDKK
Ebbe Tingström och folkminnessamlingen i Vånga 1931
Vad hände med 1850-års barn?
Boktips

Innehåll Memmingsforskaren nr 4 (2012):

Förord
Borgs spruckna kyrkklocka ännu en gång
Fru söker bonde
Trädgårdsmästarna Strömberg från Stjärnvik
Katekesfynd i Mjölby
På cykel i släktens spår
Konsum
Karolina Karlsson från Å
Jakobslund
En statarhustrus strävsamma liv
Bilder från verksamheten

Innehåll Memmingsforskaren nr 3 (2011):

Förord
Om Vånga och Memmings härad – En litteraturgenomgång
Johanna Dahlén – En bouppteckning
Runkbacken: Husesyn och torparkontrakt vid mitten av 1800-talet
Att ringa i kyrkklockor
Annandag jul i Kimstad
Spiksmedsmästare Eric Öberg
Bilder ur min farfars resväska
Tankar kring släktforskning – Brevväxling mellan Christian von Sydow och Per Olof Sundman
Bilder från vår verksamhet det gångna året

Innehåll Memmingsforskaren nr 2 (2010):

Förord
Vädertydor och professor Hildebrandsson
Laga skiftet i Lilla Rödja. Liten by – stor förändring
Ur Bergmästarearkivet
Ärkebiskop Abrahams räfst 1596
Ur folkminnessamlingarna
Ett fynd från ett rivningshus
Brudstugugång förbjuds i Borg
3000 man kvar på fjället
Johanna Dahlén – ett kvinnoöde från 1800-talets slut
Välkommen till biblioteket!
Livgrenadjären Jonas Gärling
Welander möter otyg i ladugården
”Här finner ni en skannad återgivning av det allra första numret av Memmingsforskaren.
Var och en får läsa dess innehåll med de fel och brister som präglar ett sant pionjärskap”

Innehåll Memmingsforskaren nr 1 (2009):

Förord
Om namnet Memming
En byordning från Kullerstad 1777
Om klädsel
Odensåker och Väsby 1697
Skattnatorpen 1
Hur jag fick en storebror
En dag i Utvandrarnas hus
Busiga gossar i Löt och snälla i Borg
Kreatursstöld i Kimstad
Ängsstugan
Undantag, vad var det?
Att plantera fruktträd
Morfars far – Lars Magnus Strömfors Antavlan
Stadgar för ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden”

Uppdaterad 2024-03-25