Lärobok i Fäderneslandets Historia

Emma Kristina Andersson i Källsveden läste denna bok en gång.

Karl von Linné, den berömdaste vetenskapsman i Sverige och en af de ypperste i hela verlden och för alla tider.

Oskar den 1:ste och Karl den 15:de

Oskar den 2:dre ”Sverige är väl ett af Europas fattigaste och minst befolkade länder ….”

Återblick på Forntiden

Återblick på Medeltiden

Återblick på Reformationstiden och Storhetstiden

Återblick på Frihetstiden och Gustavianska tiden

Svenska väldets utvidgning och förminskning samt Sveriges regentlängd

Sveriges regentlängd, fortsättning

Uppdaterad 2023-04-25