Alla bilder är klickbara för större format.

Luthers Lilla Katekes …

… med kort utveckling.

Första Hufvudstycket. Tio Guds Bud. Första, andra, tredje och fjärde budet.

Femte, sjette, sjunde, åttonde, nionde och tionde budet.

Andra Hufvudstycket. Trons Artiklar.

Tredje Hufvudstycket. Herrens Bön.

Fjärde Hufvudstycket. Döpelsens Sakrament.

Femte Hufvudstycket. Altarets Sakrament.

Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter.

Uppdaterad 2023-04-25