Kort utveckling av Andra Hufvudstycket.

Kort utveckling av Trons Artiklar

Hvad äro änglarna? Änglarna äro andar som lofva Gud och uträtta hans befallningar!

Gud skapade människan till sitt beläte.

Har Gud förkastat det fallna människosläktet?

Det är din onskas skull, att du så plågad varder, och din olydnads att du så näpst varder. Stackars människor som blev itutade detta !!!

Det behagade Herren illa, att Bileam misshandlade sin åsna.

Det var mycket att utveckla! Jag kan nog förstå pigan Lina i Lönneberga som tyckte om husförhören, men inte helt. ”Ja, fast inte alla di där frågorna”, sa hon. ”Ibland vet jag knappt vad jag ska svara.”

Veten, att I icke med förgängliga ting, silfver eller guld, hafven bilfvit återlösta.

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse …

Kristus afväpnade andemakterna och triumferade öfver dem.

Jfr: Jesu liknelser om noten, samt om ogräset och hvetet.

Hvad är helgelsen?

Utvecklingen går framåt ….

Vakna upp, du, som sofver ….

Så har då Gud gifvit äfven hedningarna bättring till lif.

Hvad är att hafva en död tro?

En kropp och en ande …

Hvad förstås med de dödas uppståndelse?

Jag betygar, att det alltsammans är visserligen sant ….

Uppdaterad 2023-04-25